Cycle path: Biker (Ghent) -> Groenevalleipark -> Watersportbaan -> Blaarmeersen -> Ledeberg -> Melle -> Wetteren -> Handelsdok -> Biker (Ghent)