Next
  • Desmond Lua
  • 2019-08-11 02:42:16.995000
  • Bukit Saga Waterfall

Water is strong today.

Previous
  • Desmond Lua
  • 2019-08-04 03:38:48.432000
  • Buranchi

This okonomiyaki without noodle actually taste pretty good.