Shiratani Cloud Water Valley

Attraction
  • Asia
  • Japan
  • Kyushu
  • Kagoshima Prefecture
  • Yakushima