Nam-gu 남구, 南區 District

Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea

Buk-gu 북구, 北區 District

Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea

Guryongpo-eup 구룡포읍, 九龍浦邑 Town

Guryongpo-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea