Guesthouse in Kyoto Arklead Gojohorikawa Hotel

600-8357 Kyoto, Kyoto, Shimogyo-ku Kakimoto-cho 700-1