Bake A Wish Japanese Homemade Cake - Suksawat 19 เบค อะ วิช เจแปนนิส โฮมเมด เค้ก Restaurant

Suk Sawat 19 Khwaeng Bang Pakok, Khet Rat Burana Bangkok 10140 Thailand