HeHuan Mountain 合歡山 Attraction

Hehuanshan, Ren’ai Township, Nantou County, Taiwan 546