Areas in Yuanshan Township
 1. 員山鄉

Bajia Road
 1. 八甲路
🛣️ Street
Xizhou Road
 1. 溪洲路
🛣️ Street
Bajia Road
 1. 八甲路
🛣️ Street
Fuxing Road
🛣️ Street
Dahu Road
 1. 大湖路
🛣️ Street
Pocheng Road
 1. 坡城路
🛣️ Street
Bajia Road
 1. 八甲路
🛣️ Street
Neicheng Road
 1. 內城路
🛣️ Street

Nearby

Yilan City
🌇 Area
 1. Taiwan
 2. Yilan County
Tiansongpi
 1. 天送埤
🌇 Area
 1. Taiwan
 2. Yilan County
 3. Sanxing Township
Meizhou 2nd Road
 1. 梅洲二路
🛣️ Street
 1. Taiwan
 2. Yilan County
 3. Yilan City