Restaurants in Choa Chu Kang Ave 4

    Yakiniku Shokudo
    1. 焼肉食堂
    🍴 Restaurant JapaneseBBQ