Attractions in Ukyo Ward
  1. 右京区
  2. Ukyō-ku

Nearby

Kinkaku-ji
Kinkaku-ji
🏛️ Attraction ReligionTemple
  1. Japan
  2. Kansai Region
  3. Kyoto Prefecture
  4. Kyoto
  5. Kita Ward
  6. Kinkakujicho