Areas in Nagano
 1. 長野市
 2. Nagano-shi

Fukashi
 1. 深志
🌇 Area
 1. Matsumoto
Central
 1. 中央
🌇 Area
 1. Matsumoto
Ote
 1. 大手
🌇 Area
 1. Matsumoto
Kiso
 1. 木曽町
 2. Kiso-machi
🌇 Area
 1. Kiso District
Agematsu
 1. 上松町
 2. Agematsu-machi
🌇 Area
 1. Kiso District
Yamanochi
 1. 山ノ内町
 2. Yamanouchi-machi
🌇 Area
 1. Shimotakai District
Nagakura
 1. 長倉
🌇 Area
 1. 北佐久郡
 2. Karuizawa
Miyota
 1. 御代田町
 2. Miyota-machi
🌇 Area
 1. Kitasaku District
Tateshina
🌇 Area
 1. Kitasaku District