Areas in Kanto Region
 1. 関東地方
 2. Kantō-chihō

Chiyoda
 1. 千代田区
 2. Chiyoda-ku
🌇 Area
 1. Tokyo Metropolis
 2. Tokyo
Chuo
 1. 中央区
 2. Chūō-ku
🌇 Area
 1. Tokyo Metropolis
 2. Tokyo
Taito
 1. 台東区
 2. Taitō-ku
🌇 Area
 1. Tokyo Metropolis
 2. Tokyo
Koto
 1. 江東区
 2. Kōtō-ku
🌇 Area
 1. Tokyo Metropolis
 2. Tokyo
Saitama
 1. さいたま市
 2. Saitama-shi
🌇 Area
 1. Saitama Prefecture